NOW 新聞

@nowtv_news خوش می آید 0

【非官方 Channel】由程式自動獲取並推送 Now TV 港聞、兩岸國際新聞及突發消息 Alert
Now 新聞 ALERT @now_alert
ژئو کانال
China
زبان کانال
Chinese
رسته
اخبار و رسانه ها
اضافه شده به شاخص
03.10.2018 09:44
29 Mar 2020, 16:28 (662 روز پیش)
有穆斯林教會去信特首要求豁免祈禱聚集人數

#港聞 有穆斯林團體表示,高峰期會有170名信徒在教會內祈禱,擔心會觸犯限制聚集人數的新規例,已經去信特首林鄭月娥,要求獲豁免。 (3/29/21:21) 全文