Anti CCP Base - Far East 遠東反共基地

@anticcpbase خوش می آید 0
آیا این کانال شماست؟ برای ویژگی های اضافی مالکیت را تأیید کنید

打倒中國共產黨及其一切變化形式,徹底消滅共產主義。
台灣頻道
A Taiwanese channel.
ژئو و زبان کانال
China, Chinese
رسته
مشخص نشده است


ژئو کانال
China
زبان کانال
Chinese
رسته
مشخص نشده است
اضافه شده به شاخص
15.06.2018 04:27
13 Jun 2016, 18:47 (1832 روز پیش)
https://telegram.me/dyrew/863
自由中國訊息
《地下工作的基本原則》 秘密活动 and 地下工作的基本原则 秘密活动 第一节.地下工作的原则 由于中共对任何不受其控制的组织均采取严厉的镇压手段。武装革命准备时期和起义后在共党独裁区的活动都必须实施严密的地下活动,遵守严格的地下活动原则。这些原则是数千年古今中外秘密活动规律的总结。 一、单线联系 单线联系的基本含义是一个革命活动家只能与一个上级领导发生联系并避免让其下级之间发生横向相互联系。采用这种方法的目的是防止中共对整个组织系统的侦破。一旦一名地下工作者被侦获或叛变,中共最多只能从中查出一名上级领导。如切断这条联系线,中共便不能再进一步地危害民主革命组织。单线联系的优点是尽可能将暴露后的损失减少到最小的地步。 但是单线领导的缺点也是明显的。民主革命是一场群众运动,而群众运动则需要不断的群众集会来鼓舞革命士气,尤其是在革命初创时期。因而,一旦某一地区的武装革命准备妥当,革命时机成熟,则可适当放宽单线联系原则的限制,而举行适当规模的集会,以鼓舞群众,制造革命气势。但在不准备起义地区,特别是地下情报活动中,应严格坚守单线联系原则。一个革命领导者应根据实际情况掌握这一原则。 二、审查考核制度 审查考核制度是民主革命政党始终要坚持的原则,特别是初创时期,党的组织部门应将其作为必要工作。在发展一名成员之前,必须将其基本简历、社会关系、性格特点、家庭状况、邻居关系、技术专长等等摸清楚。一方面可以判断其是否为中共特情,另一方面可推断其参加革命的动机、目的,最后也可以为党组织提供丰富的人事资料,以备做其他目的。 一个新的党员必须要经过一个考核过程。党的组织者可以根据党员的作用制定不同的考核方法。如派人跟踪、调查其日常生活进程,指派其完成简单的任务或者完成早已控制的活动。如果要让新党员参与核心机密或危险活动,还可用更直接的考核方法:让其参与处决共党贪官。 三、保密原则 保密原则包含两层含义:一是不泄露已知的机密;二是不打听不知且不应知的机密。历史上许多机密并非是失密者有意泄露的,而是无意中暴露的。因而革命领导者在指派某人从事机密活动前必须对其人的性格特征有一个充分且直观的了解。对那种喜欢炫耀、高谈阔论、嗜酒而酒后失态、心浮气燥、心理承受能力差的人,要格外慎重。中共早年的顾顺章是地下活动的主要负责人,极富组织活动能力。但具有两个致命的弱点:喜欢女人和炫耀技能。前者曾造成中共一些损失,但尚非致命,而炫耀技能—..